Условия за ползване

    Предвид обявената извънредна обстановка в страната дейността и изпълнението на поръчки са спрени, считано от 13.03.2020 г. до премахване на това съобщение.

  

 

При регистрацията си потребителят се съгласява с  " Условията за ползване " на сайта, които трябва да познава и спазва.

1. Всяка поръчка направена през сайта ще се съхранява в базата данни и ще бъде изпращана на потребителя при поискване. На всеки потребител ще бъде изпращано копие от направената поръчка на посочения от него електронен адрес . Въпреки това последният може да иска изпращане на допълнително копие от своята поръчка, но единствено чрез отправено запитване от електронната си поща към администратора на сайта. Поръчките на всеки клиент са анонимни и могат да бъдат изпращани само на потребителя, който ги е направил. Ние се задължаваме да не предоставяме Вашите поръчки и данни на други физически или юридически лица без изричното Ви и предварително разрешение за това.

2. При всяка направена заявка Вие, ще получите обаждане от наш оператор, в което трябва да потвърдите направената поръчка. В случай, че не потвърдите поръчката или обаждането не може да бъде осъществено поради причини като: изключен телефон, проблеми с обхвата и т.н., заявената стока няма да бъде изпращана и Вие ще трябва да направите нова поръчка. В това обаждане Вие можете да промените стоката, да я откажете, да се информирате допълнително за стоката и др. 

3. Цялата информация се предоставя на български език с изписване на съдържанието на кирилица.

4. Потвърждаването на заявката, чрез телефонно обаждане от Наша страна, става на същия или следващия работен ден от 9:00 до 18:00 ч. Изпращането на стоката става на същия или следващия работен ден с избрана от Нас лицензирана куриерска фирма. С цел да улесним клиента, Ви информираме, че е възможно да изберете друг начин на доставка удобен за Вас. Изпращането на електронно писмо на е-мейла Ви автоматично от системата, не означава потвърдена или изпратена поръчка, то е само за Ваша допълнителна информация и улеснение.

5. Личните данни на всеки потребител се обработват съобразно с принципите на добросъвестност, целесъобразност и законосъобразност прогласени в ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни). Според тези принципи предоставените от Вас данни са минимално необходими и позволяващи поръчката да бъде доставена точно и коректно. Такива данни са - името, адреса, телефона, електронната поща, данни за поръчаните продукти, отстъпки, коментари и др. подобни, където поръчката да бъде изпратена. Всички предоставени от Вас лични данни се съхраняват съгласно изискванията на ЗЗЛД и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените изрично в ЗЗЛД случаи.

6. Всеки направен опит за копиране, пренасяне, възпроизвеждане и др. на информация от този сайт може да бъде разглеждан като правонарушение съгласно ЗАПСП ( Закон за авторското право и сродните му права) .

7. Потребителят се съгласява на посоченият от него електронен адрес да бъдат изпращани рекламни брошури, информация за промоции, отстъпки, индивидуални оферти и др.